Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Ξήρας Σκόνης 1 kg PD1GA Γερμανικός πυροσβεστήρας κατασκευασμένος από το κολοσσό Gloria GmbH η οποία είναι η πρωτοπόρος στην κατασκευή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικού εξοπλισμού στην Ευρώπη. Ο πυροσβεστήρας σκόνης PD1GA ...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Ξήρας Σκόνης 1 kg PGLORIAF1 Γερμανικός πυροσβεστήρας κατασκευασμένος από το κολοσσό Gloria GmbH η οποία είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικού εξοπλισμού στην Ευρώπη. Ο πυροσβεστήρας σκόνης PG...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Ξήρας Σκόνης 2 kg PD2GA Γερμανικός πυροσβεστήρας κατασκευασμένος από το κολοσσό Gloria GmbH η οποία είναι η πρωτοπόρος στην κατασκευή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικού εξοπλισμού στην Ευρώπη. Ο πυροσβεστήρας σκόνης PD2GA ...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Ξήρας Σκόνης 2 kg PGLORIAF2 Γερμανικός πυροσβεστήρας κατασκευασμένος από το κολοσσό Gloria GmbH η οποία είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικού εξοπλισμού στην Ευρώπη. Ο πυροσβεστήρας σκόνης PG...
Λεπτομέρειες Στ Πυροσβεστήρα Ξήρας Σκόνης 2 kg και Πυράντοχης κουβέρτας GF2G Γερμανικός πυροσβεστήρας και κουβέρτα κατασκευασμένα από το κολοσσό Gloria GmbH η οποία είναι πρωτοπόρος στην κατασκευή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικού εξοπλισμού στην...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Ξήρας Σκόνης 4 kg PD4GA Γερμανικός πυροσβεστήρας κατασκευασμένος από το κολοσσό Gloria GmbH η οποία είναι η πρωτοπόρος στην κατασκευή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικού εξοπλισμού στην Ευρώπη. Ο πυροσβεστήρας σκόνης PD4G...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Ξήρας Σκόνης 6 kg PD6GA Γερμανικός πυροσβεστήρας κατασκευασμένος από το κολοσσό Gloria GmbH η οποία είναι η πρωτοπόρος στην κατασκευή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικού εξοπλισμού στην Ευρώπη. Ο πυροσβεστήρας σκόνης PD6G...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Ξήρας Σκόνης 9 kg PD9GA Γερμανικός πυροσβεστήρας κατασκευασμένος από το κολοσσό Gloria GmbH η οποία είναι η πρωτοπόρος στην κατασκευή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικού εξοπλισμού στην Ευρώπη. Ο πυροσβεστήρας σκόνης PD9G...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Ξήρας Σκόνης 12 kg PD12GA Γερμανικός πυροσβεστήρας κατασκευασμένος από το κολοσσό Gloria GmbH η οποία είναι η πρωτοπόρος στην κατασκευή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικού εξοπλισμού στην Ευρώπη. Ο πυροσβεστήρας σκόνης PD...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Ξήρας Σκόνης 1 kg PAG1S Πυροσβεστήρας από τον  M.B S.r.l. τον μεγαλύτερο κατασκευαστή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών μέσων στην Ιταλία, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα προσφέροντας αξιοπιστία στην τεχ...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Ξήρας Σκόνης 2 kg PAG1S Πυροσβεστήρας από τον  M.B S.r.l. τον μεγαλύτερο κατασκευαστή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών μέσων στην Ιταλία, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα προσφέροντας αξιοπιστία στην τεχ...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Ξήρας Σκόνης 3 kg PAG3 Πυροσβεστήρας από τον  M.B S.r.l. τον μεγαλύτερο κατασκευαστή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών μέσων στην Ιταλία, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα προσφέροντας αξιοπιστία στην τεχν...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Ξήρας Σκόνης 4 kg PAG4Η Πυροσβεστήρας από τον  M.B S.r.l. τον μεγαλύτερο κατασκευαστή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών μέσων στην Ιταλία, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα προσφέροντας αξιοπιστία στην τεχ...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Ξήρας Σκόνης 6 kg PAG6HS Πυροσβεστήρας από τον  M.B S.r.l. τον μεγαλύτερο κατασκευαστή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών μέσων στην Ιταλία, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα προσφέροντας αξιοπιστία στην τε...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Ξήρας Σκόνης 9 kg PAG9ΗS Πυροσβεστήρας από τον  M.B S.r.l. τον μεγαλύτερο κατασκευαστή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών μέσων στην Ιταλία, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα προσφέροντας αξιοπιστία στην τε...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Ξήρας Σκόνης 12 kg PAG12Η Πυροσβεστήρας από τον  M.B S.r.l. τον μεγαλύτερο κατασκευαστή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών μέσων στην Ιταλία, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα προσφέροντας αξιοπιστία στην τ...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας 9 kg Ξήρας Σκόνης Τύπου D Πυροσβεστήρας από τον  M.B S.r.l. τον μεγαλύτερο κατασκευαστή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικών μέσων στην Ιταλία, με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα προσφέροντας αξιοπιστία στην τ...

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση : Λεωφόρος Γερίου 83 , 2200 Γέρι, Λευκωσία

Ταχυδρομικό Κιβώτιο : 27432, 1645 Λευκωσία

Τηλέφωνο : +357 22467200

Φαξ : +357 22487388

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Υπηρεσίες


  • We can service and maintain all types of fire extinguishers and equipment in our modern fully equipped workshop.  στο σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο μας με εξειδικευμένους τεχνικούς.All our technicians are audited both internally and externally for quality of workmanship. Excellent customer service involving good knowledge of our product or service and focused positive personalized attention to the customer to ascertain need and supply it in a prompt.

  • We provide and install all types of portable fire extinguishers,  high tech fire suppression systems, fire hose reels, emergency and exit lighting systems, first aid boxes and in any specialized fire fighting equipment. We cover the whole island and offer free site surveys with no obligation quotations.