Η Geomast Antifire Co Ltd είναι κάτοχος του πιστοποιητικού συστήματος διασφάλισης ποιότητας: BS EN ISO 9001:2008 που εκδόθηκε από το Βρετανικό Ινστιτούτο Προτύπων (BSI). Οπως επισης και το Συστήματα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία OHSAS 18001:2007 με αντικείμενο πιστοποίησης: 

Παραγωγή, πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων και άλλου σχετικού πυροσβεστικού εξοπλισμού.

 

  

 

(πατήστε στις φωτογραφίες για να μεγεθύνουν)

*Υπάρχουν και άλλες βεβαιώσεις και πιστοποιήσεις για ποιο εξειδικευμένες υπηρεσίες.

 

 

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση : Λεωφόρος Γερίου 83 , 2200 Γέρι, Λευκωσία

Ταχυδρομικό Κιβώτιο : 27432, 1645 Λευκωσία

Τηλέφωνο : +357 22467200

Φαξ : +357 22487388

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Υπηρεσίες


  • We can service and maintain all types of fire extinguishers and equipment in our modern fully equipped workshop.  στο σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο μας με εξειδικευμένους τεχνικούς.All our technicians are audited both internally and externally for quality of workmanship. Excellent customer service involving good knowledge of our product or service and focused positive personalized attention to the customer to ascertain need and supply it in a prompt.

  • We provide and install all types of portable fire extinguishers,  high tech fire suppression systems, fire hose reels, emergency and exit lighting systems, first aid boxes and in any specialized fire fighting equipment. We cover the whole island and offer free site surveys with no obligation quotations.