Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Νερού 6 Λίτρων W6DX Γερμανικός πυροσβεστήρας κατασκευασμένος από το κολοσσό Gloria GmbH η οποία είναι η πρωτοπόρος στην κατασκευή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικού εξοπλισμού στην Ευρώπη. Ο πυροσβεστήρας νερού W6DX είνα...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Νερού 9 Λίτρων W9DN Γερμανικός πυροσβεστήρας κατασκευασμένος από το κολοσσό Gloria GmbH η οποία είναι η πρωτοπόρος στην κατασκευή πυροσβεστήρων και πυροσβεστικού εξοπλισμού στην Ευρώπη. Ο πυροσβεστήρας νερού W9DN είνα...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Νερού 6 Λίτρων W6PD Πυροσβεστήρας κατασκευασμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 3 και φέρει πιστοποίηση CE συμφωνα με Οδηγία την 97/23/ΕΚ. Ο πυροσβεστήρας νερού W6PD είναι φιλικός στο περιβάλλο...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Νερού 9 Λίτρων W9PD Πυροσβεστήρας κατασκευασμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 3 και φέρει πιστοποίηση CE συμφωνα με Οδηγία την 97/23/ΕΚ. Ο πυροσβεστήρας νερού W9PD είναι φιλικός στο περιβάλλο...
Λεπτομέρειες Πυροσβεστήρας Νερού 6 Λίτρων SSW6 Πυροσβεστήρας κατασκευασμένος και πιστοποιημένος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο EN 3 και φέρει πιστοποίηση CE συμφωνα με Οδηγία την 97/23/ΕΚ. Ο πυροσβεστήρας νερού SSW6 είναι φιλικός στο περιβάλλο...

Επικοινωνία

 

Διεύθυνση : Λεωφόρος Γερίου 83 , 2200 Γέρι, Λευκωσία

Ταχυδρομικό Κιβώτιο : 27432, 1645 Λευκωσία

Τηλέφωνο : +357 22467200

Φαξ : +357 22487388

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: [email protected]

Υπηρεσίες


  • We can service and maintain all types of fire extinguishers and equipment in our modern fully equipped workshop.  στο σύγχρονο και πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο μας με εξειδικευμένους τεχνικούς.All our technicians are audited both internally and externally for quality of workmanship. Excellent customer service involving good knowledge of our product or service and focused positive personalized attention to the customer to ascertain need and supply it in a prompt.

  • We provide and install all types of portable fire extinguishers,  high tech fire suppression systems, fire hose reels, emergency and exit lighting systems, first aid boxes and in any specialized fire fighting equipment. We cover the whole island and offer free site surveys with no obligation quotations.